Hotellijärjestelyt vuoden 2021 päiville ovat vielä työn alla.